Als de dood voor het leven?

Het leven en de dood.Op de radio een boodschap om leden te werven van het Humanistisch Verbond. “Gelooft U ook meer in een leven vóór de dood?”.
Als reactie op veel religies waar het leven na de dood zo belangrijk is. En waar je het leven dat je nu hier leeft op aanpast.

Alsof we hierin iets kunnen kiezen.
Je leeft en je gaat dood.

Leven is geboorte én dood.

In het groot in het begin en aan het einde van je leven.
In het klein steeds opnieuw gedurende je hele leven.

Cellen die afsterven en nieuwe die zich vormen.
Elke inademing. Als een nieuw begin van leven. Bij elke uitademing geef je dat terug. Nooit zeker wetend of er nog een nieuwe inademing volgt. Ook al denk je van wel.
De seizoenen in ons klimaat. De lente het nieuwe leven, zomer de volle bloei. In de herfst de neergaande lijn gevolgd door de echte stille periode in de winter.
Ook in alles in onze maatschappij, cultuur en economie.

Maar we zijn zo gehecht aan die opgaande beweging.

Geboorte en groei, ontwikkeling, toenemende welvaart, economische groei. Dat is positief.
Maar wat doen we met wat negatief is? Dat het minder wordt, economische krimp, ouder worden?

Het liefst ontkennen we dat. Of vechten we ertegen. We noemen het negatief.

Dat is het ook. Maar niet als een waardeoordeel.
Wél als de onlosmakelijke tegenovergestelde pool van positief.

Het een niet beter dan het ander. Gewoon twee stippen op de cirkel van leven. Geboorte en dood.

Nog niet zo simpel. Wel heel belangrijk.

Ik ben er van overtuigd dat het mijn leven verandert als ik het volledig zo kan accepteren.
Angstig zijn voor dood (van mezelf en van anderen), voor verlies, voor pijn, beperkt de levenskracht. Doodsangst is eigenlijk een andere vorm is van levensangst. En beïnvloedt de kwaliteit van leven.
En hoe ik er nu kan zijn voor andere mensen die bijvoorbeeld ernstig ziek zijn, sterven, of gewoon ouder worden en daarmee worstelen.

Het doet me goed om er mee bezig te zijn en er over te lezen. De diepte, de liefde voor het leven wordt er groter van als dood er gewoon deel van is.

Hier is nog veel meer over te schrijven, ik kom er op terug!

8 thoughts on “Als de dood voor het leven?

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *